En el següent link podreu descarregar l'espectacle de Pescaplàstik en carrer i sala. 

https://www.dropbox.com/home/Pescapl%C3%A0stik?preview=video+actuacio+completa+sala.mp4

 

En el següent link podreu descarregar l'espectacle de Pescaplàstik en carrer. 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Y5VOiV4w8&feature=youtu.be